Sådan skal du forholde dig efter en trafikulykke

Har du været med i en trafikulykke, og har du vedvarende gener efter dette? Eller vil du bare gerne være forberedt, hvis det nogensinde skulle ske? Så bør du læse med her. Der kan opstå mange gener efter en ulykke, hvor der er store kræfter på spil. Man kan komme til at døje med fysiske følger, men i ligeså høj grad, kan der opstår psykiske følger efter trafikulykker.

Trafikulykke erstatning kan opnås, hvis man har været udsat for personskade og eksempelvis ikke kan arbejde i samme grad mere, har fået varige mén eller har haft store udgifter til behandling.

Symptomer du skal være opmærksom på efter en trafikulykke

En typisk gene, som kan være vedvarende efter en trafikulykke, er piskesmæld. Op mod 50% kan opleve piskesmældslignende gener, hvis nakken har være udsat for en pludselig kraftpåvirkning. Generne kan være smerter og bevægebegrænsning i større eller mindre grad. Hvis man oplever dette, er det vigtigt at huske på, at man kan få en trafikulykke erstatning. Det kan dække, hvis smerterne er så store, at man ikke kan tage på job eller fungere i en almindelig hverdag.

Det er ikke kun fysiske smerter, som man skal være opmærksom på efter et piskesmæld. De psykiske konsekvenser kan også være store. Det kan være selve traumet efter at have været med i et voldsomt uheld. Det kan også være psykiske konsekvenser af, at livet ændrer sig, hvis man har store fysiske gener og smerter. Hvis man ikke kan det, man kunne engang, vil det i høj grad gå ud over glæden ved livet. Dette vil en trafikulykke erstatning også dække.

Hvordan sikrer du dig at dine skader dækkes?

For at få en trafikulykke erstatning er der en række ting, som man skal være opmærksom på, hvis uheldet er ude. For det første er det meget vigtigt, at dokumentere alle de skader, der er sket. Både på dig, andre og på bilen. Registreringsnummer og andre involveredes forsikringsoplysninger skal indsamles. Det kan også være en god ide at skrive hændelsen ned så hurtigt som muligt, så den er frisk i erindring.

Det er meget vigtigt, at man kontakter læge eller skadestue hurtigst muligt for at blive undersøgt. Eventuelle skader skal noteres i journalen, så de kan findes frem senere.

Herefter skal ens egen ulykkesforsikring også kontaktes, så skaden kan anmeldes og sagen kan gå i gang, hvis der er behov for at få udbetalt trafikulykke erstatning.

Tiden efter en ulykke

Det er ikke sikkert, at man mærker så meget lige efter en ulykke. Adrenalinen pumper og man er chokeret. Det er dog stadig vigtigt at få klaret alle ovenstående ting. Gener og følger efter et uheld kan sagtens komme med forsinkelse. Hvis der skulle dukke noget op mange måneder senere, og man ikke har registreret uheldet, kan det være for sent. Det ville være højst ulykkeligt at miste en eventuel erstatning. Særligt hvis det viser sig, at følgerne er store og komme til at påvirke arbejdsevne og livskvalitet.