Monthly Archives: November 2022

Få professionel rengøring i din beboerforening eller andelsforening

Der er forskellige måder beboer og andelsforeninger fordeler rengøringen på. Nogle foreninger har viseværter, som sørger for, at alle pærer lyser og, at der er rent i opgangen og ryddeligt foran opgangene. I andre foreninger er opgaverne fordelt, så alle beboere har hver deres ting de står for. Den mest praktiske, og mest brugte løsning er, at man her rengøring ude fra. Så slipper man for at skulle gøre rent selv på fællesarealerne, og rengøringen bliver gjort grundigere og bedre,