Kursus i Project til den moderne projektleder

De fleste virksomheder anvender i dag digitale programmer, som har til formål at understøtte, styrke og effektivisere de daglige rutiner og arbejdsgange. Det tilsyneladende stigende behov for effektivisering har gjort efterspørgslen efter programmer, som kan være til gavn for specifikke brancher større end nogensinde før. I dag findes der derfor en lang række af IT-programmer, som målretter sig særligt til specifikke brancher og disses behov.

Arbejder du med projektledelse har du måske før hørt om eller stiftet bekendtskab med programmet Project. Dette program tilbyder en række værktøjer, som netop har til formål at styrke, understøtte og effektivisere de daglige arbejdsgange som projektleder.

Sådan kan Project hjælpe dig

Project er et program fra IT-giganten Microsoft, som blandt andet også står bag den populære Office-pakke, som i dag anvendes af de fleste virksomheder. Project er som nævnt særligt udviklet til projektledere og deres team og tilbyder således værktøjer, der blandt andet gør planlægning og koordination teamets medlemmer imellem nemmere. Programmet er udviklet således, at det kan tilknyttes Office-pakken og fungere som en ekstra applikation i denne pakke. Project er for dig, der ønsker moderne ressourcestyring, evalueringsmuligheder og værktøjer til planlægning. Microsoft er blandt projektledere det mest mest udbredte værktøj på grund af dets gode egenskaber og muligheden for at tilknytte det til bl.a. Word og Excel.

Kursus i Project hos 4D

Vil du gerne lære, hvordan du kan bruge Project og få glæde af programmet i din dagligdag med projektledelse, er et kursus en effektiv og målrettet måde at stifte bekendtskab med programmet på. Lyder et kursus som noget for dig eller måske for din virksomhed som helhed, kan du overveje at tage dit Project kursus hos 4D. 4D er en kursus- og konsulentvirksomhed, der blandt andet tilbyder en lang række kurser i forskellige IT-programmer. Kurserne tilbydes både som åbne kurser, hvor du kan tilmelde dig som enkeltperson, hvis du er interesseret i at lære og som virksomhedskurser, som tilpasses særligt til den specifikke virksomhed.

Hos 4D har man forståelse for, at hver enkelt virksomhed er unik og dermed har sine egne rutiner og arbejdsgange, og at disse influerer, hvilke krav, der stilles til de digitale programmer, virksomheden anvender. Derfor tilbydes Project kurset også som virksomhedskursus, hvor der i kurset tages udgangspunkt i specifikke problemstillinger og opgaver, som er relevante for den givne virksomhed. Informationer om 4D’s kursus i projekt og virksomhedens øvrige kurser findes på 4d.dk.